Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Gegevensbescherming is een vertrouwenskwestie en wij willen u de zekerheid geven, dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de wet is voor ons een belangrijk punt van zorg, opdat uw privéleven en privacy gewaarborgd blijven.

Om u bij uw bezoek aan de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection “op uw gemak” te voelen, leest u in deze privacyverklaring: 

welke gegevens wij vastleggen, wanneer u gebruikt maakt van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection.

voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken;

welke rechten en beëindigingsmogelijkheden u heeft, in het bijzonder hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens en hoe u de eventueel gegeven toestemming kunt intrekken.

1. Welk bedrijf is verantwoordelijk voor de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection?

Het bedrijf dat in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in verband met gebruik van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection.

Jenny van der Sluis – Home Collection

Tempo Doeloestraat 122

Almere

U kunt contact opnemen met ons voor gegevensbescherming via info@jennyvandersluis-homecollection.nl of per post aan ons bovengenoemde postadres.

2. Welke gegevens worden vastgelegd door Jenny van der Sluis – Home Collection?

2.1 Wanneer u onze website bezoekt

U kunt de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens achter te laten. In dat geval leggen wij de technische toegangsgegevens vast, die uw browser in het kader van paginaweergaven automatisch toestuurt aan onze server. De toegangsgegevens bevatten voornamelijk de volgende gegevens:

Uw Naam, Adres, Telefoonnummer en Email. Uw toegangsgegevens worden tijdens uw bezoek automatisch opgeslagen in de server-logfiles van onze server en aansluitend geanonimiseerd doordat uw IP-adres wordt ingekort of gewist. Een rechtstreekse identificatie van uw persoon aan de hand van de server-logfiles is dan niet meer mogelijk.

Bovendien leggen wij tijdens uw bezoek aan de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection de gegevens vast die u ons actief meedeelt door gebruik te maken van de ter beschikking gestelde functies. Na een aantal weken na bestelling zonder account aangemaakt te hebben verwijderd het systeem automatisch de gegevens.

2.2 Cookies

In de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection maken wij gebruik van cookies. Als u verder scrolt op de website dan gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie op de webshop zelf.

2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor een klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection

Vanzelfsprekend kunt u ook zonder een persoonlijk klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection als gast winkelen in de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection. Echter, wanneer u zich aanmeldt in onze online shop kunt u voortaan makkelijker bij ons winkelen en wordt u een meer gepersonaliseerde en eenvoudiger shopervaring aangeboden. Zo zullen bij uw eerstvolgende bestelling bijvoorbeeld de adresgegevens, betaalwijze en pakketdienst voorgeselecteerd zijn. Met het klantaccount kunnen wij ook uw gegevens (zoals bestelgegevens, inhoud van de verlanglijst en de door u bekeken producten) coherent opslaan in ons klantenbestand en u op basis hiervan gepersonaliseerde aanbiedingen en meer relevante zoekresultaten tonen, die zijn afgestemd op uw bestaande shopping voorkeuren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection zorgen wij ervoor dat u met behulp van een wachtwoord rechtstreeks toegang heeft tot de bij ons opgeslagen basisgegevens (zoals het klantnummer bij Jenny van der Sluis – Home Collection, naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, betaalgegevens), bestelgegevens (bestelde producten, artikelnummers, maatgegevens) en overige gegevens (zoals producten op de verlanglijst). De noodzakelijke gegevens die verplicht zijn voor de aanmelding worden normaal gesproken afzonderlijk aangeduid, bijvoorbeeld met een sterretje (“*”). Bij gegevens die vrijwillig kunnen worden ingevoerd maken wij u erop attent, waarom wij daarnaar vragen. Aanvullend slaan wij om veiligheidsredenen voor korte tijd het IP-adres op dat u bij de aanmelding heeft gebruikt.

U kunt uw klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection en de daarin opgeslagen gegevens altijd wissen. Daartoe kunt u ons eenvoudig een vormvrij bericht sturen, bijvoorbeeld per e-mail aan Info@jennyvandersluis-homecollection.nl Let op het volgende: Het wissen van uw klantaccount heeft niet automatisch ook betrekking op de bestelprocessen en de daarvoor opgeslagen persoonsgegevens (zie daarvoor punt 9: Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?).

2.4 Wanneer u iets bestelt in de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection

Wij leggen vast welke producten u bestelt of op uw verlanglijst plaatst. Bovendien slaan wij gegevens op, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van uw bestellingen. Bestelgegevens houden voornamelijk in:

gegevens over de bestelde producten, bijvoorbeeld artikelnummer en maat;

e-mailadres;

factuur- en leveringsadres;

betaalgegevens;

gegevens over het betalingsgedrag en gegevens over uw kredietwaardigheid, die wij eventueel van kredietinformatiebureaus over u ontvangen;

details over retourzendingen en reclamaties (zoals redenen voor retourzending, klachten);

bestelnummers;

Ook wanneer u als gast meerdere bestellingen plaatst en daarbij telkens identieke basisgegevens gebruikt, worden uw gegevens door onze systemen in een uniform klantengegevensbestand ingevoerd, zodat onze klantendatabase makkelijker kan worden bijhouden. Wanneer u zich later met deze basisgegevens aanmeldt voor een klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection webshop, dan kan ik uw klantengegevensbestand koppelen aan uw klantaccount, zodat u ook uw bestaande bestellingen kunt raadplegen.

2.5 Wanneer u deelneemt aan enquêtes, winacties en promotieacties

Wij leggen de gegevens vast, die u in het kader van uw deelname aan enquêtes, winacties en promotieacties aan ons verstrekt.

Incidenteel houden wij bijvoorbeeld enquêtes om te weten te komen, hoe onze aanbiedingen door onze klanten worden gebruikt en hoe tevreden onze klanten zijn met de afwikkeling van retourzendingen of het contact met de klantenservice.

Bij winacties gebruiken wij uw contactgegevens voor bericht aan de winnaar en eventueel om meervoudige deelname te verhinderen.

Gedetailleerde aanwijzingen vindt u eventueel in separate privacy verklaringen behorende bij de betreffende enquête, win- of promotieactie.

2.6 Wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u via het contactformulier op onze website, per e-mail, telefonisch of op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij de desbetreffende communicatiegegevens vastleggen. Al naargelang het communicatiemiddel waarmee u contact met ons opneemt, houdt dit bijvoorbeeld uw contactgegevens in (zoals uw e-mail adres of telefoonnummer) en de inhoud van uw bericht aan ons.

Wij maken ook gebruik van het aanbod van sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en WhatsApp, om ideeën uit te wisselen met onze klanten. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat Jenny van der Sluis – Home collection geen invloed heeft op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en hun gegevensverwerkingspraktijken. Wij verzoeken u daarom om grondig te controleren, welke persoonsgegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft.

3 Voor welke doeleinden maakt Jenny van der Sluis – Home Collection gebruik van mijn gegevens?

3.1 Beschikbaar stellen van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection

Wanneer u de websites van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection bezoekt, verwerken wij de desbetreffende toegangsgegevens, server-logfiles en cookies om onze website en de door u opgevraagde inhoud en functies ter beschikking te stellen aan u en om de stabiliteit en veiligheid van onze IT-systemen en databases te waarborgen.

Rechtsgrond:

Wanneer u gebruik maakt van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection door middel van uw klantaccount bij Jenny van der Sluis – Home Collection, wordt de rechtsgrond gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

Wanneer u zonder aanmelding gebruik maakt van de online shop van Jenny van der Sluis – Home Collection, wordt de rechtsgrond gevormd door artikel 6 lid 1 onder f AVG (belangenafweging op basis van onze hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen).

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, vormt uw toestemming de zwaarst wegende rechtsgrond (artikel 6 lid 1 onder a AVG).

3.2. Uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder de koopafhandeling

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en voor het verrichten van prestaties, die op uw verzoek plaatsvinden. De doeleinden richten zich bij voorkeur naar de concrete inhoud van de overeenkomst dan wel het doel van de door u aangevraagde prestaties. Bijzonderheden over de verwerkingsdoeleinden treft u indien nodig aan in de betreffende contractdocumenten en de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden. Voorbeelden zijn:

  • openen en ter beschikking stellen van uw klantaccount;
  • uitvoering van koopovereenkomsten;
  • uitvoering van kansspelen en acties;
  • communicatie met u die niet is gericht op promotie (zoals beveiligingswaarschuwingen en wijzigingen die relevant zijn voor de overeenkomst).

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

3.4 Klantenservice en communicatie in het kader van bestaande klantrelaties

Wij verwerken uw gegevens voor de service aan onze klanten. Dit houdt bijvoorbeeld in:

Behandeling van uw zorgpunten en verzoeken door de klantenservice van Jenny van der Sluis – Home collection.

communicatie met u die niet gericht is op promotie (zoals beveiligingswaarschuwingen en technische ondersteuning).

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

3.5 Betalingsverwerking

Al naargelang welke betaalwijze is overeengekomen, geven wij de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens (zoals incasso- of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste aanbieder van betaaldiensten. Deels worden deze gegevens op eigen verantwoording ook door de aanbieders van betaaldiensten zelf verzameld. Ten aanzien daarvan gelden de privacy verklaringen van de betreffende aanbieder van betaaldiensten.

Het doorsturen van uw gegevens aan de externe aanbieders van betaaldiensten vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder b AGV (uitvoering van de overeenkomst).

Onze aanbieder van betaaldiensten voor betalingen per PayPal is PayPal (Europe) of IDeal.

Onze aanbieder van betaaldiensten voor terugbetalingen per iDeal.

Stand: 28-12-2020